ماشین شفاف

ماشین شفاف

یک وانت شفاف در نمایشگاه خودروی IAA در فرانکفورت آلمان بوسیله یک فروشنده وسائل ایمنی خودرو به نمایش در آمده است.

ماشین شفاف

مطالب تصادفی