اخبار روز

مسئولیت مدنی 5 ساله خودروسازان در تصادفات

image
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند سازنده خودرو تا پنج سال نسبت به عیب و نقص و ایمنی خودرو در وقوع تصادف مسئولیت مدنی دارد.

مطالب تصادفی