اخبار روز

جزئیات اخذ مالیات طبقه‌ای از املاک و خودروهای لوکس

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد از سال آینده مالیاتهای جدیدی بر خودرو و خانه‌های لوکس اعمال خواهد شد. بر اساس بند الحاقی به لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق بودجه، هر واحد مسکونی با احتساب عرضه و اعیان و ارزش روز معادل یکصد میلیارد ریال و بیشتر به نرخ های زیرمجموعه مالیات بر دارایی می باشد:

نسبت به مازاد 100 میلیارد ریال تا 150 میلیون ریال یک در هزار

نسبت به مازاد  10 میلیارد تومان تا 25 میلیون تومان 2 در هزار

نسبت به مازاد 25 میلیارد تومان تا 40 میلیون تومان 3 در هزار

نسبت به مازاد 40 میلیارد تومان تا 60 میلیارد تومان 4 در هزار

و نسبت به مازاد 60 میلیارد تومان به بالا 5 در هزار.

در محاسبه مالیات موضوع این ماده هر واحد مسکونی یک واحد مستقل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد.

همچنین انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی با ارزش یک میلیارد تومان و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو به نرخهای زیرمشمول مالیات بر دارایی است.

نسبت به مازاد یک میلیارد و نیم میلیارد تومان: نیم درصد

نسبت به مازاد یک میلیارد تومان تا سه میلیون تومان: یک درصد

و نسبت به مازاد سه میلیون تومان: یک و نیم درصد.

موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌باشند:

1. واحدهای مسکونی در حال ساخت

2.املاک و خودروها در سال تملک

3. واحد مسکونی و خودرو متعلق به اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم

4. خودروهای تولید داخل قبل از فروش توسط  کارخانه‌های سازنده

5 خودروی وارداتی قبل از ورود توسط نمایندگان رسمی