اخبار روز

احتمال بروز رکود در اقتصاد آمریکا 1 به 3 است

image
بانک آمریکا هشدار داده که اقتصاد این کشور به احتمال 1 به 3 طی سال جاری وارد رکود می شود.

مطالب جدید

مطالب تصادفی