اخبار روز

نسخه‌های خطی هنر در دسترس پژوهشگران قرار می‌گیرد

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
image
مدیرکل امور هنری فرهنگستان هنر از رونمایی از پایگاه نسخه‌های خطی هنر در این فرهنگستان خبر داد و گفت که این نسخه‌ها در دسترس پژوهشگران هنری قرار خواهد گرفت.