اخبار روز

علی نصیریان و تقاضای مکانی ثابت برای نمایش‌های آیینی و سنتی خواهان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
image
علی نصیریان در اختتامیه نوزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی خواهان مکانی ثابت برای نمایش‌های آیینی و سنتی کشور شد.