اخبار روز

از شعر جدید قاسم صرافان در وصف امیرمومنان تا غزلی که 14 سال پیش در محضر رهبری خوانده شده بود

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
image
همزمان با ایام غدیر،  یک عصر شعر با حضور شاعران نام آشنای آیینی کشورمان در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.