ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
image
هفدمین اجلاس روز جهانی مسجد 30 مرداد ماه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌شود.