ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
image
امروز چهاردهم آگوست برابر با 23 مرداد است که سیزده سال از پیروزی بزرگ و تاریخی مقاومت لبنان به رهبری حزب الله در جنگ 33 روزه‌ای می‌گذرد که رژیم صهیونیستی در سال 2006 به راه انداخت.