ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
image
توییت نویسنده سعودی، که در آن با اوصاف و الفاظ زشت به فلسطینیان حمله کرده و خواستار ممانعت از پذیرش آنها برای حج سال آینده شده، بحث و جدل‌هایی در شبکه‌های اجتماعی به‌همراه داشته است.