ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
image
منابع دولتی افغان به رسانه‌ها گفتند که دولت این کشور از آمریکا می‌خواهد تا پیش از توافق با طالبان برای خروج از افغانستان تضمین دهد که شماری از نیروهایش را در این کشور حفظ خواهد کرد.