ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عباس عابدی افزود: ۹ دقیقه بعد ماموران درمحل حاضر شدند درحالیکه مصدومی در محل نبود و به گفته مردم دختر نوجوانِ ۱۶ ساله که قصد خودکشی از روی پل چمران را داشت با کمک مردی نجات یافته و تحویل نیروی انتظامی شده است.