صلاحیت ایمنی

برای تایید صلاحیت پیمانکاران از نظر رعایت اصول ایمنی در محیط کار، گواهینامه ای صادر می شود که به آن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران می گویند. در بسیاری از مواقع این گواهینامه با گواهینامه HSE اشتباه گرفته می شود اما مرجع صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بر خلاف گواهینامه HSE که از سوی certification body  ها صادر می شود، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. به علت گستردگی وظایف این وزارتخانه، کلیه مراحل تایید و صدور آن در شهرهای بزرگ در انجمن های صنفی و در شهرهای کوچک زیر نظر ادارات کار آن شهرها انجام می گردد.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران موضوع جدیدی می باشد و در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. طبق قانون جدید، پیمانکاران برای اینکه بتوانند در مناقصات شرکت کنند و قرارداد منعقد نمایند حتما باید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی خود را ارائه دهند. یکی از مدارک با اهمیت که برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی مورد نیاز می باشد، رتبه بندی یا تعیین صلاحیت اداره کار است

صلاحیت پیمانکاری یا همان رتبه بندی مربوط به شرکت های پیمانکاری، مشاور و انفورماتیک می باشد اما تعیین صلاحیت اداره کار به شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی مربوط می شود. 

ارتقا رتبه

شرکت های پیمانکاری که دارای شرایط مورد تایید مراجع ذیصلاح باشند رتبه بندی می شوند. این رتبه بندی با توجه به شایستگی پیمانکاران در پنج سطح انجام می گردد. بالاترین سطح با عدد ۱ و پایین ترین سطح با عدد ۵ مشخص می شود.

شرکت های پیمانکاری برای اخذ و ارتقا رتبه باید شرایط خاصی را فراهم نمایند. در ابتدا به شرکت های پیمانکار رتبه ۵ اعطا می گردد که اعتباری دوساله دارد. پس از پایان این مدت با توجه به فعالیت ها، قراردادها و تجهیزات، شرکت پیمانکار می تواند تقاضای تمدید و ارتقا رتبه دهد. 

شرایط و شایستگی شرکت های پیمانکار توسط مراجع ذیصلاح بررسی شده و در صورتی که تغییر خاصی در روند فعالیت هایش مشاهده نگردد، رتبه او تمدید می شود.

اما اگر مشخص گردد که شرکت پیمانکار به سوی پیشرفت و رشد قدم برداشته و کیفیت خدمات خود را ارتقا داده آن گاه شایستگی ارتقا رتبه را دارد.

لازم به ذکر است که چنانچه در مرحله بررسی مشخص شود که شرکت پیمانکار در فعالیت های خود سیر نزولی طی کرده و کیفیت خدماتش کاهش یافته ممکن است به جای تمدید و ارتقا رتبه، با تنزل رتبه مواجه گردد.

 

image

کد اقتصادی

طبق قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی که مشغول تولید کالا یا ارائه خدمات است باید نسبت به دریافت کد اقتصادی اقدام نماید. کد اقتصادی در واحدهای مالیاتی برای شناسایی اشخاص استفاده می شود. برای مشخص شدن عملکرد یک شرکت شامل خرید، فروش یا خدمات، درج کد اقتصادی در کلیه قراردادها و فاکتورها الزامی است.

پس از اینکه یک شرکت مراحل ثبت قانونی خود را انجام داد موظف است در مدت دو ماه پس از آگهی تاسیس به اداره دارایی شهر خود مراجعه نموده و نسبت به تشکیل پرونده برای اخذ کد اقتصادی اقدام نماید. ثبت نام کد اقتصادی از طریق سامانه ای که برای آن راه اندازی شده صورت می پذیرد و مودیان مالیاتی می توانند از طریق این سامانه کلیه مراحل ثبت نام تا صدور کد اقتصادی خود را پیگیری نمایند.

اگر شخص حقیقی یا حقوقی فاقد کد اقتصادی باشد نمی تواند فعالیت اقتصادی انجام دهد و در پایان سال مالی اجازه تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا عدم فعالیت خود را ندارد. 

خرید و فروش رتبه

خرید و فروش رتبه در رشته های مختلفی از جمله تاسیسات و تجهیزات، راه و ترابری، ساختمان و ابنیه، مرمت آثار باستانی، صنعت و معدن، کشاورزی، آب، کاوش های زمینی، نیرو، نفت و گاز، ارتباطات و … انجام می شود.

خرید فروش رتبه مزایای بسیاری دارد به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

  • خرید و فروش رتبه می تواند در وقت صرفه جویی کند زیرا مراحل ثبت شرکت، گواهی مالیات بر ارزش افزوده، کد اقتصادی و … حذف می گردد
  • با خرید و فروش رتبه می توان از سابقه و حسن شهرت شرکت دیگر بهره برد
  • در هنگام خرید و فروش رتبه کلیه امتیازات مادی و معنوی شرکت فروشنده به شرکت خریدار انتقال داده می شود.
  • می توان در مناقصات با اطمینان و اعتماد به نفس بیشتری شرکت نمود.
  • خرید و فروش رتبه می تواند شرکت شما را در بین رقبا در جایگاه بهتری قرار دهد.

صلاحیت ایمنی

برای تایید صلاحیت پیمانکاران از نظر رعایت اصول ایمنی در محیط کار، گواهینامه ای صادر می شود که به آن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران می گویند. در بسیاری از مواقع این گواهینامه با گواهینامه HSE اشتباه گرفته می شود اما مرجع صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بر خلاف گواهینامه HSE که از سوی certification body  ها صادر می شود، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. به علت گستردگی وظایف این وزارتخانه، کلیه مراحل تایید و صدور آن در شهرهای بزرگ در انجمن های صنفی و در شهرهای کوچک زیر نظر ادارات کار آن شهرها انجام می گردد.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران موضوع جدیدی می باشد و در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. طبق قانون جدید، پیمانکاران برای اینکه بتوانند در مناقصات شرکت کنند و قرارداد منعقد نمایند حتما باید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی خود را ارائه دهند. یکی از مدارک با اهمیت که برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی مورد نیاز می باشد، رتبه بندی یا تعیین صلاحیت اداره کار است

صلاحیت پیمانکاری یا همان رتبه بندی مربوط به شرکت های پیمانکاری، مشاور و انفورماتیک می باشد اما تعیین صلاحیت اداره کار به شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی مربوط می شود. 

ارتقا رتبه

شرکت های پیمانکاری که دارای شرایط مورد تایید مراجع ذیصلاح باشند رتبه بندی می شوند. این رتبه بندی با توجه به شایستگی پیمانکاران در پنج سطح انجام می گردد. بالاترین سطح با عدد ۱ و پایین ترین سطح با عدد ۵ مشخص می شود.

شرکت های پیمانکاری برای اخذ و ارتقا رتبه باید شرایط خاصی را فراهم نمایند. در ابتدا به شرکت های پیمانکار رتبه ۵ اعطا می گردد که اعتباری دوساله دارد. پس از پایان این مدت با توجه به فعالیت ها، قراردادها و تجهیزات، شرکت پیمانکار می تواند تقاضای تمدید و ارتقا رتبه دهد. 

شرایط و شایستگی شرکت های پیمانکار توسط مراجع ذیصلاح بررسی شده و در صورتی که تغییر خاصی در روند فعالیت هایش مشاهده نگردد، رتبه او تمدید می شود.

اما اگر مشخص گردد که شرکت پیمانکار به سوی پیشرفت و رشد قدم برداشته و کیفیت خدمات خود را ارتقا داده آن گاه شایستگی ارتقا رتبه را دارد.

لازم به ذکر است که چنانچه در مرحله بررسی مشخص شود که شرکت پیمانکار در فعالیت های خود سیر نزولی طی کرده و کیفیت خدماتش کاهش یافته ممکن است به جای تمدید و ارتقا رتبه، با تنزل رتبه مواجه گردد.

 

image

کد اقتصادی

طبق قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی که مشغول تولید کالا یا ارائه خدمات است باید نسبت به دریافت کد اقتصادی اقدام نماید. کد اقتصادی در واحدهای مالیاتی برای شناسایی اشخاص استفاده می شود. برای مشخص شدن عملکرد یک شرکت شامل خرید، فروش یا خدمات، درج کد اقتصادی در کلیه قراردادها و فاکتورها الزامی است.

پس از اینکه یک شرکت مراحل ثبت قانونی خود را انجام داد موظف است در مدت دو ماه پس از آگهی تاسیس به اداره دارایی شهر خود مراجعه نموده و نسبت به تشکیل پرونده برای اخذ کد اقتصادی اقدام نماید. ثبت نام کد اقتصادی از طریق سامانه ای که برای آن راه اندازی شده صورت می پذیرد و مودیان مالیاتی می توانند از طریق این سامانه کلیه مراحل ثبت نام تا صدور کد اقتصادی خود را پیگیری نمایند.

اگر شخص حقیقی یا حقوقی فاقد کد اقتصادی باشد نمی تواند فعالیت اقتصادی انجام دهد و در پایان سال مالی اجازه تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا عدم فعالیت خود را ندارد. 

خرید و فروش رتبه

خرید و فروش رتبه در رشته های مختلفی از جمله تاسیسات و تجهیزات، راه و ترابری، ساختمان و ابنیه، مرمت آثار باستانی، صنعت و معدن، کشاورزی، آب، کاوش های زمینی، نیرو، نفت و گاز، ارتباطات و … انجام می شود.

خرید فروش رتبه مزایای بسیاری دارد به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

  • خرید و فروش رتبه می تواند در وقت صرفه جویی کند زیرا مراحل ثبت شرکت، گواهی مالیات بر ارزش افزوده، کد اقتصادی و … حذف می گردد
  • با خرید و فروش رتبه می توان از سابقه و حسن شهرت شرکت دیگر بهره برد
  • در هنگام خرید و فروش رتبه کلیه امتیازات مادی و معنوی شرکت فروشنده به شرکت خریدار انتقال داده می شود.
  • می توان در مناقصات با اطمینان و اعتماد به نفس بیشتری شرکت نمود.
  • خرید و فروش رتبه می تواند شرکت شما را در بین رقبا در جایگاه بهتری قرار دهد.