ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
فروش اعتباری خودرو قیمت خودرو مبلغ تسهیلات بازپرداخت سایپا 151 40,313,000 4,000,000 3 چک 4 ماهه تیبا صندوقدار با رینگ فولادی 43,443,000 5,000,000 تیبا صندوقدار با رینگ آلومینیومی 46,443,000 5,000,000 ساینا با رینگ فولادی 55,943,000 5,000,000 ساینا با رینگ آلومینیومی 58,943,000 10,000,000 فروش نقدی خودرو قیمت فروش نقدی (تومان) سراتو 2000 295,000,000