مهدی زارعی روز سه‌شنبه (۲۴ دی) به ایسنا گفت: «سازمان بیمه سلامت، مطالبات سال گذشته خود به داروسازان را تسویه نکرده‌اند» و مسئولان بهتر است «به‌جای انکار مطالبات و آدرس نادرست دادن، مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت» کنند.

 زارعی بدهی سازمان بیمه سلامت بابت مطالبات سال گذشته موسسات درمانی را سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت «ما انتظار داریم بیمه سلامت، هر چه‌ سریع‌تر مطالبات را پرداخت کند.»

 وی ادامه داد: «طبق قراردادهای میان داروخانه و سازمان‌های بیمه‌گر، بیمه‌ها باید مطالبات داروخانه‌ها را سر موعد پرداخت کنند.»

چالش نقدینگی امروز یکی از مهم‌ترین مشکلات در حوزه بهداشت و درمان کشور به‌خصوص داروخانه‌هاست.

داروخانه‌هایی که به گفته کارشناسان با مشکلات مالی و پرداخت نشدن مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر با خطر ورشکستگی روبه‌رو شده‌اند.

image

مهدی زارعی روز سه‌شنبه (۲۴ دی) به ایسنا گفت: «سازمان بیمه سلامت، مطالبات سال گذشته خود به داروسازان را تسویه نکرده‌اند» و مسئولان بهتر است «به‌جای انکار مطالبات و آدرس نادرست دادن، مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت» کنند.

 زارعی بدهی سازمان بیمه سلامت بابت مطالبات سال گذشته موسسات درمانی را سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت «ما انتظار داریم بیمه سلامت، هر چه‌ سریع‌تر مطالبات را پرداخت کند.»

 وی ادامه داد: «طبق قراردادهای میان داروخانه و سازمان‌های بیمه‌گر، بیمه‌ها باید مطالبات داروخانه‌ها را سر موعد پرداخت کنند.»

چالش نقدینگی امروز یکی از مهم‌ترین مشکلات در حوزه بهداشت و درمان کشور به‌خصوص داروخانه‌هاست.

داروخانه‌هایی که به گفته کارشناسان با مشکلات مالی و پرداخت نشدن مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر با خطر ورشکستگی روبه‌رو شده‌اند.

image