بر اساس گزارش میدانی تسنیم، قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم(تازه) در فروشگاهی در خیابان مولوی تهران 11 هزار تومان و هر کیوگرم ران مرغ 9 هزار و 800 تومان به فروش می رسد. هر کیلوگرم مرغ گرم در محله جیحون 12 هزار تومان و در صادقیه 12 هزار و 900  تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت هر شانه تخم مرغ 30 عددی نیز در بازار 18 تا 21 هزار تومان به فروش می رسد.

بنابراین گزارش قیمت مصوب مصرف کننده  هر کیلوگرم مرغ 12 هزار و 900 تومان، هر کیلوگرم مرغ زنده 8 هزار و 550 تومان و هر کیلوگرم تخم مرغ 7 هزار و 900 تومان تعیین شده است.

با وجود اینکه قیمت مرغ در بازار به قیمت مصوب و در برخی از مناطق تهران حتی کمتر از نرخ مصوب به دست مصرف کنندگان می‌رسد اما این امر با نارضایتی مرغداران همراه است و از فروش محصولات خود با ضرر و زیان خبر میدهند.

با وجود کاهش نرخ مرغ در حال حاضر، مرغداران پیش بینی  افزایش قیمت این محصول در شب عید را دارند که طبق روال هر ساله با افزایش تقاضا در این ایام قیمت این محصول افزایش می یابد؛ به صورت جسته گریخته نیز خبر هایی وجود دارد که مرغداران کمی از میزان جوجه ریزی خود کاسته اند تا قیمت  مرغ در آتی افزایش باید. 

بنابر این گزارش مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در این ارتباط اظهار کرد که  قیمت مرغ در دامنه 11 تا 12 هزار تومان در نوسان است و کشور در وضعیت بسیار مناسبی به جهت ذخیره مرغ قرار دارد.

وی افزود: هیچ زمانی در دوره اجرای سیاستهای تنظیم بازار، چنین ذخیره‌ای وجود نداشته است، در این میان، در بسیاری از کالاها نگرانی از بابت ذخیره نداریم و شرایط بسیاری بهتری نسبت به اوایل سال جاری تجربه می‌کنیم.

image

بر اساس گزارش میدانی تسنیم، قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم(تازه) در فروشگاهی در خیابان مولوی تهران 11 هزار تومان و هر کیوگرم ران مرغ 9 هزار و 800 تومان به فروش می رسد. هر کیلوگرم مرغ گرم در محله جیحون 12 هزار تومان و در صادقیه 12 هزار و 900  تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت هر شانه تخم مرغ 30 عددی نیز در بازار 18 تا 21 هزار تومان به فروش می رسد.

بنابراین گزارش قیمت مصوب مصرف کننده  هر کیلوگرم مرغ 12 هزار و 900 تومان، هر کیلوگرم مرغ زنده 8 هزار و 550 تومان و هر کیلوگرم تخم مرغ 7 هزار و 900 تومان تعیین شده است.

با وجود اینکه قیمت مرغ در بازار به قیمت مصوب و در برخی از مناطق تهران حتی کمتر از نرخ مصوب به دست مصرف کنندگان می‌رسد اما این امر با نارضایتی مرغداران همراه است و از فروش محصولات خود با ضرر و زیان خبر میدهند.

با وجود کاهش نرخ مرغ در حال حاضر، مرغداران پیش بینی  افزایش قیمت این محصول در شب عید را دارند که طبق روال هر ساله با افزایش تقاضا در این ایام قیمت این محصول افزایش می یابد؛ به صورت جسته گریخته نیز خبر هایی وجود دارد که مرغداران کمی از میزان جوجه ریزی خود کاسته اند تا قیمت  مرغ در آتی افزایش باید. 

بنابر این گزارش مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در این ارتباط اظهار کرد که  قیمت مرغ در دامنه 11 تا 12 هزار تومان در نوسان است و کشور در وضعیت بسیار مناسبی به جهت ذخیره مرغ قرار دارد.

وی افزود: هیچ زمانی در دوره اجرای سیاستهای تنظیم بازار، چنین ذخیره‌ای وجود نداشته است، در این میان، در بسیاری از کالاها نگرانی از بابت ذخیره نداریم و شرایط بسیاری بهتری نسبت به اوایل سال جاری تجربه می‌کنیم.

image