خودروتیپقیمت دی ماه (تومان)قیمت بهمن ماه (تومان)MVM X33 Sاتومات اسپرت247.800.000260,200,000MVM X22اتومات لاکچری203,500,000213,700,000MVM X22اتومات اکسلنت اسپرت212,000,000222,600,000MVM X22دنده ای لاکچری179,700,000188,700,000MVM X22دنده ای اکسلنت اسپرت188,500,000198,000,000MVM 315 Sدنده ای اکسلنت اسپرت144,500,000150,600,000