ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
بازی استقلال Ùˆ بادرانگزارش تصویری بازی استقلال و بادران با گلزنی دیاباتهگزارش تصویری بازی استقلال و بادران با گلزنی دیاباتهگزارش تصویری بازی استقلال و بادران با گلزنی دیاباتهگزارش تصویری بازی استقلال و بادران با گلزنی دیاباتهگزارش تصویری بازی استقلال و بادران با گلزنی دیاباتهگزارش تصویری بازی استقلال و بادران با گلزنی دیاباتهگزارش تصویری بازی استقلال و بادران با گلزنی دیاباتهگزارش تصویری بازی استقلال و بادران با گلزنی دیاباتهگزارش تصویری بازی استقلال و بادران با گلزنی دیاباتهگزارش تصویری بازی استقلال و بادران با گلزنی دیاباتهگزارش تصویری بازی استقلال و بادران با گلزنی دیاباتهگزارش تصویری بازی استقلال و بادران با گلزنی دیاباتهگزارش تصویری بازی استقلال و بادران با گلزنی دیاباتهگزارش تصویری بازی استقلال و بادران با گلزنی دیاباتهimageimageimageimageimageimageimage
imageimageimageimage
بازی استقلال و بادرانبازی استقلال و بادرانبازی استقلال و بادرانبازی استقلال و بادران
بازی استقلال و بادرانبازی استقلال و بادران
imageimageimageimage
imageimage
image

عصر روز گذشته تیم‌های استقلال تهران و بادران برابر هم به میدان رفتند و آبی پوشان تهرانی با نتیجه 4 بر دو به برتری دست پیدا کردند.

عصر روز گذشته تیم‌های استقلال تهران و بادران برابر هم به میدان رفتند و آبی پوشان تهرانی با نتیجه 4 بر دو به برتری دست پیدا کردند.