ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
image
یک نماینده مجلس از رئیس قوه‌قضاییه خواست به پرونده 6 جلدی فساد در فوتبال به صورت جدی و قاطع ورود کند.