ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
image
استاندار اردبیل گفت: براساس هماهنگی‌های انجام شده بنیاد برکت برای اجرا، تکمیل و فعال‌سازی مجدد 429 طرح اشتغال و تولیدی در سطح استان اردبیل مشارکت می‌کند.