ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
گروه استان ها هیئتی به نمایندگی از فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) شمال غرب ایران در منزل «شهید محمد احمدی» و «شهید سیدهادی اجاق» در قروه حضور یافتند.