ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
image
متهمان پرونده سوءاستفاده از ارز 4200 تومانی واردات گوشت‌های برزیلی، پس از احضار به دادگاه برای ابلاغ حکم، روانه زندان شدند.