اخبار روز

امروز آئین نامه استخدام معلمان حق التدریس در دولت نهایی می شود

سرپرست وزارت آموزش وپرورش گفت: آئین نامه استخدام معلمان حق التدریس امروز در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب و نهایی می شود و تا اول مهر ۱۳هزار نفر از این افراد را استخدام می کنیم.