ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
image
آیت‌الله محمدجعفر عراقی به عنوان نخستین شهید روحانی کرمانشاهی در سال 1360 در هنگام بازگشت از مسجد با 18 گلوله منافقین به شهادت رسید.