image
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ از ابتدای امسال تاکنون 143143 میلیارد ریال (14 میلیارد و 300 میلیون تومان) اعتبار برای بهسازی، روکش و لکه‌گیری آسفالت جاده‌های استان کرمانشاه هزینه شده است.