ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
image
مدیر عملیات حج 98 گفت : حدود 70 هزار نفر از حجاج کشورمان امروز دوشنبه 11 ذی الحجه برای انجام رمی سه گانه عازم جمرات می شوند.