ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
image
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به برخی ابهامات پیرامون آخرین وضعیت تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پاسخ داده است.