ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
image
تفکر مدیریتی و تیم اجرایی کنونی اقتصادی کشور همان تفکر و تیم مدیریتی است که در دهه 1370 باعث شکسته‌شدن رکورد تورم؛ و ورشکستی اقتصادی کشور در عرصه بین‌المللی شد.