ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
image
از بازیگری صحبت می‌کنیم که بدون حضور در هیچ فیلم کمدی توانست گیشه سینمای اجتماعی ایران را حسابی رونق ببخشد.