ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
image
مردی از بصره با سوالاتی فراوان به دیدار امام هادی (ع) آمد، اما وقتی می‌خواست آن پرسش‌ها را مطرح کند ...