ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، آقای محمود واعظی در بازدید از چهارمین نمایشگاه دستاورد های روستاییان و عشایر کشور و در گفتگو با خبرنگاران افزود: با توجه به اهمیت توسعه اشتغال و تولید در روستاها، دولت با اجازه مقام معظم رهبری و با تصویب مجلس شورای اسلامی مبلغ یک و نیم ...