ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
image
رسانه‌های کویتی از سفر وزیر خارجه کشورمان به کویت در روز شنبه خبر دادند.