ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
image
درشرایطی که 15 کشور همسایه ما بیش از 1000میلیارد دلار واردات دارند، سهم ایران در تأمین نیاز همسایگان، تنها 2درصد است؛ این یعنی علی‌رغم رشد تجارت ایران و همسایگان طی سال‌های گذشته هنوز نتوانسته‌ایم از ظرفیت 600میلیون نفر همسایه خودمان استفاده کنیم.