ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
image
آثار و کارکردهای فراوان تمدنی آبخیزداری باعث شده در کلام نخبگان از «آبخیزداری» به‌عنوان دانش «کشورداری» یاد شود. پرونده «معجزه آبخیزداری» در صدد تبیین این دیدگاه است.