ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
image
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و متخصص مطالعات آمریکا گفت: اینکه تصور شود با منطق و سخنان عقلانی، اروپایی‌ها و آمریکا را به رفتار عقلانی و منطقی ترغیب کرد، توهمی بیش نیست.