اخبار روز

پیگیری تسنیم جواب داد؛ روستاهای بلوچستان تا هفته دولت آبرسانی می‌شوند+فیلم

image
با پیگیری مکرر اعضای شورای بخش دشتیاری چابهار و جریان‌سازی گزارش قبلی تسنیم، 8000 روستایی محروم بلوچستان با بازسازی خط انتقال آب سد پیشین تا هفته دولت آبرسانی می‌شوند.

مطالب جدید

مطالب تصادفی