اخبار روز

احمد عراقچی: صلاحیت سالار آقاخان تائید شده بود

مصاحبه مفصلی با احمدعراقچی معاون اسبق بانک مرکزی درباره فرایند ارزی سال ۱۳۹۶ و پرونده اتهامی تشکیل شده بخش هایی از این مصاحبه را می خوانید: * ما از اول شهریور ۹۶ وقوع بحران ارزی را پیش بینی کرده بودیم و آن را قطعی می دانستیم.

مطالب جدید

مطالب تصادفی