اخبار روز

روح انسان پس از مرگ چه چیزهایی را می‌بیند؟

image
مرگ از قوانین فراگیر جهان هستی است که طی آن روح آدمی از بدن جدا و وارد عالم برزخ (عالمی میان دنیای مادی و فرا مادی) می‌شود.

مطالب جدید

مطالب تصادفی