اخبار روز

پایگاه جدید آمریکا در شمال شهر دیرالزور؟!

بر اساس اطلاعات منابع میدانی، تعدادی از کارشناسان آمریکایی وارد پایگاه صد و سیزدهم(۱۱۳) دفاع هوایی سابق ارتش سوریه در شمال شهر دیرالزور شدند و به عکسبرداری و جمع آوری اطلاعات پرداختند.

این پایگاه هم اکنون در کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه قرار دارد. پایگاه دفاع هوایی مذکور یکی از بزرگترین پایگاه های دفاع هوایی سوریه در شمال شرق سوریه است که در سال ۲۰۱۳ با هجوم مشترک نیروهای ارتش آزاد و نیروهای القاعده سقوط کرد.

با توجه به علاقه شدید ترامپ به نفت سوریه! و تمرکز شدید آمریکا بر روی نفت این کشور، به نظر میرسد آمریکا در راستای سیاست نفتی جدید خود در حال احداث و گسترش پایگاه های جدید بدور منابع نفتی سوریه است.ایجاد پایگاه آمریکایی جدید در شمال شهر دیرالزور از قدرت مانور ارتش سوریه برای ورود به چاه های نفتی شرق دیرالزور می کاهد.

مطالب جدید

مطالب تصادفی