اخبار روز

«معامله قرن» قطعاً نخواهد توانست فریاد عدالتخواهی ملت فلسطین و دیگر آزادیخواهان جهان را خاموش کند

رییس قوه قضاییه طی بیانیه ی ضمن محکومیت توطئه آمریکایی - صهیونیستی موسوم به «معامله قرن» تاکید کرد: «طرح معاملهی قرن مغایر با اصل بنیادین و آمرهی حقوق بین-الملل یعنی حق تعیین سرنوشت ملتها و نقض حاکمیت سرزمینی ملت فلسطین و نیز بهرسمیتشناختن تجاوز و اشغالگری است، لذا نهتنها هیچ مقبولیتی میان ملتهای منطقه ندارد، بلکه از هیچ مشروعیت حقوقی نیز برخوردار نیست.»

به گزارش جماران؛ متن بیانیه حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رییسی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفۀ منهم یذبح ابنائهم و یستحیی نسائهم انه کان من المفسدین و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین

طرحی که روز گذشته رئیس جمهور تروریست رژیم امریکا برای محو حقوق ملت فلسطین با عنوان معامله¬ی قرن از آن رونمایی کرد، برگ دیگری از سلسله ترفندهای فریب¬کارانه¬ی امریکایی¬ها برای تحکیم ظلم، تجاوز و اشغالگری است که قطعاً نخواهد توانست تا فریاد عدالت¬خواهی ملت¬ فلسطین و دیگر آزادیخواهان جهان را که امروز در قامت مقاومت ظهور کرده¬است، خاموش کند.

تاریخ ثابت کرده¬است که ستیز با عدالت، شمشیر عدالت را تیزتر می¬کند، لذا امریکایی¬ها باید بیش از گذشته از خشم ملت فلسطین و دیگر ملت¬های منطقه در هراس و وحشت باشند. امریکایی¬ها باید بدانند که با غرس درخت ظلم نمی¬توان میوه¬ی صلح و آرامش را چید. امنیت و ثبات میوه¬های نهال عدالت هستند و عدالت نیز جز از راه تأمین همه¬ی حقوق ملت فلسطین و پایان کامل اشغالگری صهیونیست¬ها محقق نخواهد شد. 

معامله¬ی قرن که بر پایه¬های ظلم و تجاوز بر ملت فلسطین بنا شده¬است، نه¬تنها امنیت و ثبات را برای صهیونیست¬ها به ارمغان نخواهد آورد، بلکه ناامنی را بیش از گذشته در فلسطین اشغالی نهادینه خواهد کرد. امریکایی¬ها باید بدانند که سپر پوشالی معامله¬ی قرن، تاب ایستادگی در برابر شمشیر بران مقاومت را ندارد. 

طرح معامله¬ی قرن مغایر با اصل بنیادین و آمره¬ی حقوق بین-الملل یعنی حق تعیین سرنوشت ملت¬ها و نقض حاکمیت سرزمینی ملت فلسطین و نیز به¬رسمیت¬شناختن تجاوز و اشغالگری است، لذا نه¬تنها هیچ مقبولیتی میان ملت¬های منطقه ندارد، بلکه از هیچ مشروعیت حقوقی نیز برخوردار نیست.

امریکا با این ترفند و زپرپاگذاشتن حقوق ملت فلسطین، بار دیگر حقوق بشر را به سخره گرفت. طرح معامله¬ی قرن، باید به-عنوان کیفرخواست ملت¬های آزاده¬ی جهان علیه رژیم امریکا به-عنوان گستاخ¬ترین ناقض حقوق بشر در جهان در مجامع حقوق بشری مطرح شود. ملت¬های منطقه از مراجع حقوقی جهانی و نیز مجامع حقوق بشری دنیا انتظار دارند تا علیه رژیم قانون¬شکن امریکا به دلیل زیرپاگذاشتن اصول بنیادین حقوق بشر اقامه¬ی دعوا کنند.

جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که تنها مقاومت است که می¬تواند تضمین¬کننده¬ی حقوق ملت فلسطین و حافظ استقلال کشورهای منطقه و ضامن امنیت منطقه باشد. تجربه¬ی چهار دهه¬ی گذشته ثابت کرده¬است که آن چیزی که خنجر تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه و گسترش سرزمینی آن را به سپر دفاعی برای حفظ موجودیت این رژیم در داخل سرزمین¬های اشغالی محدود کرده¬است، صرفاً الگوی موفق مقاومت بوده¬است.  

سیاست جمهوری اسلامی ایران در موضوع فلسطین که برآمده از اصل بدیهی تأمین حقوق ملت فلسطین است، هم برقراری عدالت را برای همه تضمین می¬کند و هم امنیت پایدار و ثبات فراگیر را برقرار خواهد کرد.

سیدابرهیم رئیسی

رئیس قوه¬ی قضاییه 

نهم بهمن 1398

انتهای پیام

مطالب جدید

مطالب تصادفی