اخبار روز

“اگر خداوند شما را یاری کند، هیچکس یارای غلبه بر شما را ندارد” سوره مبارکه آل عمران آیه ۱۶۰

“اگر خداوند شما را یاری کند، هیچکس یارای غلبه بر شما را ندارد” سوره مبارکه آل عمران آیه ۱۶۰

image

این جمله ی نورانی جمله ای است که باید الگو و سرمشق کسان بسیاری شود! جمله ای که با وقایع چند وقت خیر بسیار همخوانی دارد و این توصیه خداوند را بیشتر از هر زمان دیگری به یادها می آورد.

از دشمنان و تمامی عظمت ظاهری آنان نهراسید و خداوند را در همه ابعاد یاری کنید، خداوند نیز شما را بی شک یاری خواهد کرد و چه یاری رسانی بهتر از خداوند؟

#انتقام_سخت

مطالب جدید

مطالب تصادفی