دادستانی علیه نیروهای شهرداری ایلام به اتهام تخریب موکب عزاداری اعلام جرم کرد

فارس نوشت: در پی انتشار خبری مبنی تخریب موکب مسجد مهدیه شهر ایلام توسط نیروهای شهرداری ایلام، دادستان تمامی متخلفین حادثه را تحت تعقیب قرار داد.

به دنبال انتشار گزارشی مبنی تخریب موکب مسجد مهدیه شهر ایلام توسط نیروهای شهرداری به بهانه نداشتن مجوز، دادستان ایلام به موضوع ورود کرده و با تحت تعقیب قراردادن کلیه متخلفین، زمینه ادامه فعالیت هیئت مزبور بدون هرگونه مشکلی را ایجاد کرد.

همچنین دادستانی استان تاکید کرد، نسبت به رفتارهای مغایر با فرهنگ مذهبی برخورد قاطعی خواهد داشت.

شب گذشته نیروهای شهرداری ایلام، موکب مسجد مهدیه شهر ایلام را به بهانه نداشتن مجوز در هم شکسته، و نسبت به جمع‌آوری آن اقدام کردند.