سیگار، قلیان و الکل احتمال ابتلا به کرونا را افزایش می‌دهد؟

استعمال دخانیات تا حد بسیار زیادی می‌تواند سیستم ایمنی بدن را ضعیف کند. شواهد نشان می‌دهد میزان مرگ‌ومیر ناشی از کرونا در افرادی که از سیگار و قلیان یا الکل استفاده می‌کنند بسیار بیشتر است.

مطالب جدید

مطالب تصادفی