اگر به یک اغذیه فروشی یا رستوران بروید و در منوی غذاها با انواع سیب زمینی سرخ شده و تنوری مواجه شوید، کدام یک را انتخاب می کنید؟