استفاده از پرکننده های لب در سال های اخیر، محبوبیت فوق العاده ای بین مردم جهان پیدا کرده است. اما نکاتی وجود دارد که همه افراد باید درباره مساله بحث برانگیز پرکننده های لب بدانند.