روش های سنتی و مدرن برای درمان زردی نوزاد

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
بیشتر بچه‌ها یکی، دو روز پس از تولد زردی خود را نشان می‌دهند.