میراث مکتوب آیت الله هاشمی رفسنجانی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
آیت الله هاشمی رفسنجانی در کنار فعالیت های سیاسی خود همواره در زمینه نگارش خاطرات و کتاب هم فعال بود به طوری که آثار مکتوب متعددی از خود به جا گذاشته است.