انجام مناسک حج در مسجدالحرام

image
مکه صحنه حضور زائرانی از سراسر جهان است که برای ادای مناسک حج وارد این شهر شده اند. حاجیان پس از وقوف یک شب در مشعرالحرام به سمت صحرای عرفات رفته و یک شب هم در عرفات می مانند و پس از آن به سمت سرزمین منا می روند و دوشب را هم در منا بیتوته می کنند و پس از رمی جمرات و قربانی کردن گوسفند به مسجد الحرام مشرف می شوند برای انجام اعمال حج تمتع که7دور طواف حج تمتع به همراه دورکعت نماز طواف،7دور سعی صفاومره ودرنهایت 7دور طواف نساء و دورکعت نماز طواف نساء می باشد و پس از آن اعمال حاجی تمام می شود.

مطالب جدید

مطالب تصادفی