آئین ضیافت علوی در اهواز

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
image
آئین ضیافت علوی و اطعام چهارده هزاری نفری در روز عید غدیر در اهواز برگزار شد