بنام خدا

 

     به اطلاع متقاضیانی كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي مقطع دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1399 مجاز به انتخاب رشته گرديده و كدرشته محل‌هاي انتخابي خود را در درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان ثبت نموده‌اند، مي‌رساند كارنامه نتيجه انتخاب رشته بر روي درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرار دارد. از تمامی متقاضیاني كه در كدرشته محل‌هاي انتخابي داراي حدنصاب نمره علمي لازم مي‌باشند، دعوت مي‌نمايد باتوجه به نكات زير به منظور انجام مصاحبه به درگاه اطلاع رسانی هر يك از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ذيربط مراجعه نمايند.

1- منحصراً متقاضیانی مي‌توانند نسبت به مراجعه به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي براي انجام مصاحبه اقدام نمايند كه كدرشته محل مربوطه را در فرم انتخاب رشته خود درج نموده و حد نصاب نمره علمي لازم را مطابق كارنامه كسب كرده باشند.

2- متقاضیانی که براساس کارنامه منتشره در درگاه این سازمان در كدرشته محل‌هاي انتخابي داراي حدنصاب نمره علمي لازم مي‌باشند، لازم است مطابق با اطلاعيه دانشگاه‌های مربوط که از تاریخ 99/6/23 در درگاه اطلاع رسانی دانشگاه‌ها منتشر می‌گردد به منظور انجام مراحل مختلف مصاحبه اقدام نمايند.

3- آن‌دسته از متقاضیانی كه در مرحله ارزيابي تخصصي شركت و در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي دوره روزانه آزمون ورودي دكتري (Ph.D) نيمه­متمركز سال 1399 قرار می گيرند، مجاز به ثبت‌نام و شركت در آزمون دكتري سال 1400 نخواهند بود.

5- به اطلاع آن‌دسته از متقاضیان رشته امتحاني مدرسي معارف اسلامي ( كد 2180) مي‌رساند، از آنجا كه شرط ورود متقاضيان كدرشته امتحاني مذكور به دانشگاه، علاوه بر كسب نمره علمي لازم توسط دانشگاه مربوط، احراز شرايط عمومي رشته مدرسي معارف اسلامي و نتيجه مصاحبه‌اي كه توسط معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها انجام خواهد شد، مي‌باشد، لذا اين‌دسته از متقاضیان لازم است علاوه بر دارا بودن شرایط فوق و همچنين شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون مذکور (دفترچه شماره 1)، حداكثر تا 7 روز پس از انتشار اين اطلاعيه، براي طي مراحل پذيرش به درگاه اطلاع رساني معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان (به نشاني www.asatid.org) مراجعه و ضمن ثبت‌نام در اين سامانه، منتظر اعلام زمان مصاحبه از سوي معاونت مذكور باشند. بديهي است عدم ثبت‌نام در اين سامانه به منزله انصراف از تحصيل در اين رشته تلقي مي‌گردد. در پايان لازم به ذكر است كه در گزينش نهايي، وضعيت علمي متقاضیانی كه نتيجه مراحل مذكور از سوي معاونت مذكور به صورت منفي به اين سازمان اعلام گردد، مورد بررسي قرار نخواهد گرفت.

6- همه متقاضیانی كه در كدرشته محل‌هاي انتخابي داراي حدنصاب نمره علمي لازم به منظور شركت در مراحل ارزيابي تخصصي توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي هستند، مي‌بايست به منظور تكميل فرم بررسي صلاحيت‌هاي عمومي با مراجعه به لينك مربوط در قسمت مشاهده کارنامه مندرج در درگاه این سازمان، از تاریخ 99/6/20 لغایت 99/6/30 ضمن پرداخت مبلغ ششصد هزار (600/000) ريال بصورت اينترنتي، فرم بررسي صلاحيت عمومي را تكميل و كد پيگيري دريافت دارند. بديهي است متقاضیانی كه نسبت به تكميل فرم بررسي صلاحيت‌هاي عمومي اقدام ننمايند از گزينش نهايي حذف خواهند شد.

7- گزينش نهايي متقاضیان در هر كدرشته‌محل براساس نمره كل نهايي حاصل از نمره علمي آزمون متمركز (نمره كل اوليه- 50 درصد در شيوه پذيرش آموزشي- پژوهشي و 30 درصد در شيوه پذيرش پژوهش محور) و نمرات مراحل مختلف ارزيابي تخصصي (مطابق با مفاد مندرج در بند 2-12 صفحه 9 دفترچه‌ شماره 1 آزمون) و با توجه به اولويت كدرشته‌محل‌هايي كه براي مصاحبه معرفي شده‌اند، صورت خواهد گرفت.

8- همه متقاضیانی كه مبادرت به انتخاب كدرشته محل‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي در سايت دانشگاه مذكور نموده‌اند به منظور اطلاع از نحوه و چگونگي انجام مراحل ارزيابي تخصصي از متقاضیان و ساير مراحل گزينش به درگاه اطلاع رسانی آن دانشگاه مراجعه نمايند.

9- عدم اقدام و يا مراجعه معرفي شدگان به منظور مصاحبه و انجام مراحل ارزيابي تخصصي به منزله انصراف از پذيرش در آن رشته محل مي باشد.

مدارك لازم كه متقاضیان داراي حدنصاب مي‌بايست همراه خود داشته باشند:

1- اصل مدرك كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) یا کارنامه ریز نمرات.

تبصره (1)-  برای متقاضیانی كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي‌ارشد و يا دكتري حرفه‌اي بوده و حداكثر تا تاريخ 99/6/31 فارغ‌التحصيل مي‌شوند: اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك مطابق فرم مندرج در صفحه 39 دفترچه راهنماي شركت در آزمون مذكور و يا فرم مندرج در صفحه 178 دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي.

تبصره(2)- باتوجه به شرايط خاص کشور ناشی از انتشار ويروس کرونا و تغيير زمان آزمون ها، تاريخ دانش‌آموختگي دانشجوياني که در نيمسال دوم سال تحصيلي 99-1398 آخرين نيمسال خود را مي‌گذرانند، براساس تشخيص و تاييد آموزش دانشگاه، استثنائاً براي همين نيمسال، از 99/06/31 به 99/07/30 تغيير مي‌يابد.

 2- اصل مدرك كارشناسي (ليسانس) یا کارنامه ریز نمرات.

تبصره 1- آن‌دسته از متقاضیانی كه فارغ‌التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته مي‌باشند علاوه بر اصل مدرك كارشناسي ناپيوسته مي‌بايست اصل مدرك كارداني را نيز ارائه نمايند.

تبصره 2 - كساني كه به دلائلي قادر به ارائه اصل مدرك يا مدارك‌ مندرج در بندهاي 1 و 2 فوق نمي‌باشند، لازم است اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند.

3- اصل شناسنامه و يا كارت ملي براي تطبيق مشخصات شناسنامه‌اي معرفي شده با مشخصات اطلاعات ارسالي از سوي اين سازمان.

4- اصل گواهي مبني بر اينكه عضو هيات علمي «رسمي- قطعي» و يا «رسمي- آزمايشي» دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي بوده كه به تأييد بالاترين مقام مسئول نيز رسيده باشد، براي آن‌دسته از افرادي كه از امتياز مربي در اين آزمون استفاده نموده‌اند. لازم به تاکید است مربیان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می‌بایست واجد شرایط مطابق توضیحات صفحه 10 دفترچه راهنمای انتتخاب رشته باشند.

تبصره: مربیان دانشگاه آزاد اسلامی تنها با معرفی‌نامه صادره از سوی مرکز جذب و امور هیات‌علمی این دانشگاه امکان بهره‌مندی از این سهمیه را دارا می‌باشند.

5- تمامی مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی.

6- سایر مدارک و مستنداتی که از سوی دانشگاه‌ها اعلام می‌گردد.

نحوه اعمال تغییرات در ظرفیت کدرشته محلهای مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته

با توجه به اعلام دفتر گسترش آموزش عالي يا مكاتبات واصله از موسسات آموزش عالي، تغييراتي درظرفيتهاي بعضي ازكدرشته‌محلها انجام خواهد شد، بنابراین تعداد قبولي ها، براساس ظرفيت نهايي صورت خواهد گرفت.

نحوه ارسال درخواست و یا طرح سوال

باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الکترونیکی، متقاضیانی كه انتخاب رشته نموده‌اند، وضعيت علمي آنها در كارنامه در هريك از كدرشته‌محل‌هاي انتخابي منعكس گرديده است، چنانچه درخصوص كارنامه نتايج انتخاب رشته سوالاتي داشته باشند می‌توانند حداکثر تا تاریخ 99/06/24 به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: http://darkhast.sanjesh.org[1]مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات لازم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای داوطلب شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می­شود. متقاضیان می­توانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پورتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org[2] وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

ضمناً متقاضیان درصورت لزوم ميتوانند سئوال يا سئوالات خود را از با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن42163-021 در ميان بگذارند.

  

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

References

  1. ^http://darkhast.sanjesh.org (darkhast.sanjesh.org)
  2. ^http://rahgiri.sanjesh.org (rahgiri.sanjesh.org)

برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک نمائید